top of page

הנאמנות כחלופה לצוואה וככלי לצמצום סכסוכים בין יורשים

עודכן: 1 באוג׳ 2023

  • לשמעון שלושה ילדים. אחד מהם, משה, נוטה לבזבזנות, ולא אחת שמעון מצא את עצמו מסייע לו לשלם את חובותיו. שמעון חושש מהיום בו ילך לעולמו, והיה רוצה להימנע ממצב שבו משה מקבל סכום כסף גדול בירושה.

  • רותי סובלת מבעיות רפואיות בשנים האחרונות והיא נעזרת רבות בבתה לביצוע ענייני היום-יום. רותי אסירת תודה לה ומעוניינת להוריש לה חלק משמעותי יותר מעיזבונה, על חשבון חלקה של אחותה, שעמה יש לה יחסים עכורים.

  • ראובן הוא בעלים ומנהל של עסק מצליח בתחום הרכב, שהקים לפני שנים רבות. בתו של ראובן, לאה, הצטרפה לעסק המשפחתי וכיום משמשת כמנכ"ל החברה. לעומת זאת, בנו של ראובן, לוי, אינו מעורב בעסק המשפחתי ועובד כמרפא בעיסוק. ראובן מעוניין להוריש את כל מניות העסק לבתו, ולהוריש לבנו נכסים אחרים, אך הוא חושש שבנו לא יהיה מרוצה מכך.

  • לשלמה שני בנים. כל אחד מהם עשה חיל והצליח להגיע לרווחה כלכלית. מסיבה זו, שלמה מעוניין לדאוג יותר לנכדיו, מאשר לילדיו, ולכן הוא מעוניין להוריש את כל נכסיו לנכדיו. לא בטוח שילדיו מרוצים מכך.


המשותף לכל המקרים הללו שהובאו כדוגמה הוא שבכולם העברת הנכסים לדור הבא עשויה להפוך לסכסוך משפטי ארוך ויקר סביב הירושה של האב או האם.


כאשר אדם בעל נכסים נפטר, יש צורך בצו ירושה, אם לא הותיר צוואה, או בצו קיום צוואה, אם הותיר צוואה. לאחר הגשת הבקשה, היא מפורסמת בעיתונות, ומי שחושב שהוא עשוי להיפגש אם הבקשה תתקבל (ויש לו עילה להתנגד על פי החוק), יכול להגיש התנגדות, והבקשה תעבור לדיון בבית המשפט, ומכאן הדרך קצרה לסכסוך משפטי קשה וארוך, שיכול לפגוע באופן קשה גם ביחסים בתוך המשפחה.


עריכת צוואה לעתים מסייעת ומהווה חלק מהפתרון, אך הניסיון מראה כי גם כאשר יש צוואה, מוגשות התנגדויות, ואין הכרח שהצוואה תקוים.


דרך טובה להתמודד עם הקשיים הללו היא באמצעות הקמת נאמנות בחיים. כאשר מוקמת נאמנות בחיים, הנכסים מועברים לבעלות הנאמן כבר בחייו של היוצר/מצווה, ובכך למעשה הנכסים נגרעים ממסת הנכסים של היוצר/מצווה כבר במהלך חייו. מכאן, אין צורך לקיים לגביהם הליכי ירושה, והסיכוי שהעניין יגיע לבית המשפט יורד.


זאת ועוד, לרוב, תנאי הנאמנות מעניקים לנאמן מידה מסוימת של שיקול דעת בביצוע חלוקות של נכסי הנאמנות, וזאת על מנת לאפשר לנאמן להמשיך ולנהל את ענייני הנאמנות לאורך זמן, גם כאשר הנסיבות משתנות. במצב כזה, יש קושי גדול לנהנים לדרוש שנכסים מסוימים יחולקו להם.


הנאמנות גם מאפשרת ליוצר/מצווה לקבוע הסדרים לטווח ארוך. כך, כאשר מדובר בילד בזבזן, אפשר לקבוע שהוא יקבל את חלקו בתשלומים קצובים; כאשר מדובר בנכס מורכב, כמו עסק משפחתי, אפשר לקבוע במסגרת הנאמנות הוראות מתאימות, שגם יאפשרו את שמירת גרעין השליטה בעסק בתוך המשפחה לאורך זמן, וגם יאפשרו למי שלא מעורב בעסק המשפחתי לקבל כספים מהעסק.

איור של 2 קבוצות של דמויות שמושכות חבל כל אחת לצד שלה

Comments


MEYTAL LIBERMAN, Advocate

Trusts and intergenerational transfers of assets.


Trusts | Wills and Inheritance | Enduring Power of Attorney | Prenuptial and Joint Life Agreements | Transactions of Assets

Facebook logo
LinkedIn logo
bottom of page