top of page

צוואות וירושות

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי המאפשר לאדם - המצווה - להורות כיצד רכושו הנקרא בהקשר זה "עיזבון" יחולק בפטירתו.

בהיעדר צוואה, עיזבונו של אדם מחולק בהתאם לברירת המחדל שבחוק הירושה.

לפי הדין בישראל, אין כללים של "ירושה משוריינת" והמצווה רשאי לצוות את עיזבונו לפי רצונו. 

לפי הדין בישראל, העברת נכסים בירושה אינה אירוע מס, ואין בישראל מס ירושה או מס עיזבון.

מתי כדאי לעשות צוואה?

  1. כאשר המצווה מביע את רצונו באופן מפורש וברור בצוואה, הסיכוי רב יותר שבני משפחתו יבנו את רצונו בצורה טובה יותר ויקבלו אותו.

  2. כאשר המצווה מעוניין לסטות מברירת המחדל שבחוק, הוא יכול לעשות זאת רק באמצעות צוואה. לדוגמה: ציווי חלק גדול יותר לאחד מילדיו.

  3. במקרים מסוימים, במיוחד כאשר העיזבון כולל מקרקעין, לחלוקת הנכסים עשויות להיות השלכות מס בעתיד, אם וכאשר היורשים יהיו מעוניינים למכור את הנכסים. עשיית צוואה במקרים כאלו עשויה לייתר את הצורך בתשלום המיסים הללו.

  4. כאשר בני זוג מעוניינים להגביל זה את זה באמצעות צוואות הדדיות.

  5. בנסיבות משפחתיות מורכבות, כגון: בני זוג מאותו מין, ידועים בציבור, בני זוג פרודים, משפחה בפרק ב', לברירת המחדל שבחוק עשויות להיות השלכות לא רצויות למצווה ולבני משפחתו.

הלכי קיום צוואה של תושבי חוץ

על פי החוק, צווי קיום צוואה שניתנו מחוץ לישראל אינם תקפים בישראל. לפיכך, כאשר מנוח שהיה תושב חוץ מותיר נכסים בישראל, יש לקיים הליכי קיום צוואה גם בישראל. הליכים אלה בד"כ אורכים זמן רב יותר לעומת הליכים מקומיים, והם כרוכים בהגשת חוות דעת על הדין הזר הרלוונטי. 

MEYTAL LIBERMAN, Advocate

Trusts and intergenerational transfers of assets.


Trusts | Wills and Inheritance | Enduring Power of Attorney | Prenuptial and Joint Life Agreements | Transactions of Assets

Facebook logo
LinkedIn logo
bottom of page