top of page

הסכמי ממון וחיים משותפים

מהם הסכמי ממון וחיים משותפים?

הסכמי ממון וחיים משותפים מסמכים משפטיים הקובעים כיצד רכוש משותף של בני זוג יחולק במקרה של פרידה או פטירה. בעוד הסכמי ממון מסדירים את חלוקת הרכוש של בני זוג נשואים, הסכמי חיים משותפים מסדירים את חלוקת הרכוש של ידועים בציבור שאינם נשואים באופן רשמי.

מתי מומלץ לערוך הסכם ממון או חיים משותפים?

  1. תמיד - הסכם כזה מהווה מעין "תעודת ביטוח" ויכול ספק נחת וודאות עבור בני הזוג ומשפחותיהם.

  2. כאשר אחד מבני הזוג הוא בעלים של רכוש משמעותי עוד מלפני הקשר, ומתעורר אצלו החשש שהרכוש יאבד במקרה של פרידה או פטירה.

  3. כאשר בני הזוג מעוניינים לקבוע הסדר רכושי אחר מברירת המחדל על פי החוק, בד"כ הפרדה מוחלטת או שיתוף מלא.

  4. כאשר מדובר בידועים בציבור - מדובר בסטטוס שאינו רשמי, והמשמעות שלו משתנה בהקשרים שונים. הסכם חיים משותפים משמש במובן זה כהוכחה חזקה לקיומו של הקשר, וכן מסייע במניעת סכסוכים בעתיד לא רק ע"י קביעת חלוקת הרכוש במקרה של פרידה או פטירה, אלא גם באמצעות הקביעה מתי הקשר התחיל ואיך ניתן לסיימו.

הקשר בין הסכמי ממון וחיים משותפים לבין צוואות

הסכמי ממון וחיים משותפים מגדירים אילו נכסים כלולים בעיזבון של אדם, בעוד צוואה קובעת איך אותו עיזבון יחולק בפטירתו. בהתאם לכך, בנסיבות מסוימות יש חשיבות גדולה מאוד לחתימה הן על הסכם ממון או חיים משותפים, והן על צוואה, וזאת כדי להשיג את התוצאה הרצויה. 

כדי להמחיש זאת, ניקח לדוגמה את ראובן, שיש לו ילדים ממערכת יחסים קודמת וכעת מתחיל במערכת יחסים חדשה. ראובן מעוניין שדירתו תועבר לילדיו בפטירתו ולא לבת זוגו הנוכחית. צוואה הקובעת זאת לא תספיק, שכן בת זוגו הנוכחית עשויה לדרוש מחצית מזכויותיו בדירה כבת זוגו. באמצעות הסכם ממון וצוואה ניתן להבטיח שהדירה אכן תגיע לילדיו של ראובן בפטירה. 

MEYTAL LIBERMAN, Advocate

Trusts and intergenerational transfers of assets.


Trusts | Wills and Inheritance | Enduring Power of Attorney | Prenuptial and Joint Life Agreements | Transactions of Assets

Facebook logo
LinkedIn logo
bottom of page