top of page

נאמנויות

מהי נאמנות?

באופן כללי, נאמנות היא מסגרת משפטית שבה אדם הנקרא "יוצר" מעביר נכסים לאדם אחר הנקרא "נאמן". הנאמן מחויב להחזיק, לנהל ולחלק את הנכסים הללו בהתאם להוראות היוצר המפורטות במסמך הנקרא "כתב נאמנות". היוצר רשאי להורות לנאמן לחלק את הנכסים לבני אדם מזוהים מסוימים הנקראים "נהנים", או לקידום מטרות שהוא מעוניין בהן, כגון הנצחה או זכויות אדם.

לפי חוק הנאמנות, ניתן להקים נאמנות במהלך חיי היוצר, או עם פטירתו לפי צוואתו. 

נאמנות אינה אישיות משפטית, ולכן כאשר נכסים מועברים לנאמנות, הם בדרך כלל מועברים לנאמן או לחברה להחזקת נכסי נאמנות, המוקמת למטרה זו בלבד. 

מדוע להקים נאמנות?

צמצום סכסוכים פוטנציאליים בין יורשים

סכסוכי ירושה לעתים מתעוררים כאשר המנוח לא מותיר אחריו צוואה, או כאשר ישנה צוואה, אך היא מחלקת את הרכוש בין יורשים מסוימים או באופן שעשוי להיתפס כלא שוויוני או לא הוגן. במצבים כאלה, מתנהלים הליכים משפטיים שהם לרוב ארוכים, מסורבלים ויקרים - אך יותר מהכול - הליכים כאלה לעתים גורמים לנזק בלתי הפיך ליחסים בין בני המשפחה. כאשר נכסים מועברים לדור הבא באמצעות נאמנות, מנגנונים מסוימים נקבעים בה שמצמצמים באופן משמעותי את הסיכון לסכסוך, ובמיוחד כאשר הנאמנת מוקמת במהלך חייו של היוצר והנכסים מועברים אליה ללא הליכי ירושה.

check mark circle line icon

חוסר כשרות משפטית וזקנה

בשנים האחרונות, אנו עדים לעליה עקבית בתוחלת החיים, ואחד המצבים הנפוצים המאפיינים את הגיל השלישי הוא ירידה ביכולות הקוגניטיביות כתוצאה מדמנציה או מכל סיבה אחרת. כאשר אדם כזה מחזיק או מנהל נכסים, נוצר קושי רב. כאשר נאמנות מוקמת מראש, ניהול הנכסים יכול להימשך כפי שנקבע מראש, מבלי שהירידה ביכולות הקוגנטיביות תפגע בכך.

check mark circle line icon

אדם עם מוגבלות

נאמנות יכולה להיות יעילה בנסיבות בהן לאחד הילדים במשפחה יש מוגבלות אשר הופכת אותו לתלוי כלכלית בהוריו. במקרים מסוימים, המוגבלות אינה פוגעת בתוחלת החיים של אותו ילד, ועל כן מתעורר הצורך ליצור הסדר שיבטיח את רווחתו של הילד גם לאחר פטירת ההורים. בנסיבות אלה, ניתן להשתמש בנאמנות כדי להבטיח שכל הוצאות המחייה של אותו ילד, לרבות עבור טיפולים רפואיים, ישולמו למשך כל חייו.

check mark circle line icon

מיומנות פיננסית מוגבלת

כאשר יש ילד במשפחה עם קושי לנהל את ענייניו הפיננסיים עקב נטייה לבזבזנות או מכל סיבה אחרת, נוצר קושי עבור ההורים המעוניינים להימנע ממצב שבו הילד יורש סכום משמעותי של כסף בעת פטירתם. נאמנות מאפשרת להורים בנסיבות כאלה לשמור את ניהול הכספים אצל גורם אחראי ולקבוע מראש אילו סכומים ישוחררו לילד ובאילו במועדים, גם לאחר פטירתם.

check mark circle line icon

הגנה על נכסים

נאמנות יכולה לסייע כאשר עוסקים בפעילות עסקית בסיכון גבוה, או כאשר צופים אירוע בעל שיכול להשפיע באופן משמעותי על המצב הכלכלי, כמו גירושין. במקרים כאלה, נאמנות המוקמת כנדרש יכול לאפשר לאותו אדם לגרוע נכסים מסוימים ממסת הנכסים האישית שלו, ובכך להקטין באופן משמעותי את הסיכון שיגיעו לידי נושים.

check mark circle line icon

צרכים מיוחדים או מורכבים

בני אדם הם מורכבים, ואנשים שונים רואים בדברים שונים כחשובים. ישנם המאמינים שיש לשמור על נכסי המשפחה ולהשתמש בהם רק למטרות מסוימות, בעוד אחים מאמינים ששמירה על רמת חיים מסוימת היא חשובה יותר, ולכן מעוניינים לפעול ככול הנדרש על מנת להבטיח לעצמם את אותה רמת חיים. נאמנות היא כלי גמיש שניתן להתאימו כדי לתת מענה למגוון רחב של צרכים.

check mark circle line icon

העסק המשפחתי

בין אם מדובר בתאגיד ענק או בעסק קטן, לעסק המשפחתי מאפיינים הייחודיים לו. לרוב, ראש המשפחה מקים את העסק, ולאחר מכן, במשך הזמן, בני משפחה נוספים מצטרפים בתפקידים שונים. העברת השרביט לדור הבא כרוכה לרוב בקשיים ואתגרים. נאמנות יכולה להסדיר את התהליך ולהבטיח שסמכויות הניהול ונכסי העסק המשפחתי יישארו בתוך המשפחה לאורך זמן.

check mark circle line icon

צדקה והנצחה

נאמנות היא כלי יעיל לקידום מטרות צדקה, בעיקר משום שהיא ממשיכה להתקיים לאחר פטירה. בהתאם לכך, יוצר הנאמנות, יכול לבחור מוסדות ספציפיים, או לקבוע מטרות כלליות שהוא מעוניין לקדם ולהשאיר לשיקול דעתו של הנאמן להחליט כיצד לעשות זאת.

check mark circle line icon

נכסים המפוזרים במדינות שונות

כיום אנשים נעים ממקום למקום בקלות ונוהגים להחזיק נכסים ביותר ממדינה אחת. במקרה כזה, ניהול הנכסים הופך לעתים למורכב, מסורבל וקשה. זאת ועוד, העברת הרכוש בירושה עשויה להניב תוצאות בלתי רצויות בכל מדינה, בעיקר אם מדובר בנכסים הנמצאים במדינות בהן נוהגים כללים של "ירושה משוריינת", אשר מגבלים את היכולת לצוות נכסים בצוואה. נאמנות מאפשרת למשפחה כזאת שליטה טובה יותר על ניהול נכסיהם ולהימנע מתוצאות לא רצויות של ניהול הליכי ירושה מרובים במדינות שונות.

check mark circle line icon

המשפחה הרב-לאומית

מקובל לראות בעולם כ"כפר גלובאלי", ובני משפחה אחת יכולים למצוא עצמם מתגוררים במדינות שונים, בין אם באופן זמני לצרכי לימודים או עבודה, ובין אם באופן קבוע. בנסיבות כאלה, נאמנות מאפשרת החזקת נכסים תחת מבנה אחד, תוך התחשבות במקום מושבו של כל בן משפחה (גם לצרכי מס).

check mark circle line icon

MEYTAL LIBERMAN, Advocate

Trusts and intergenerational transfers of assets.


Trusts | Wills and Inheritance | Enduring Power of Attorney | Prenuptial and Joint Life Agreements | Transactions of Assets

Facebook logo
LinkedIn logo
bottom of page