top of page

נאמנות בישראל: הלכה למעשה

אלון קפלן (עורכת ראשית: מיטל ליברמן)

הלכות

04/12/17

הספר הוצא בעריכת מיטל ליברמן, עו"ד, אשר השתתפה גם בכתיבת מספר פרקים מתוכו.

מדריך מקיף זה מספק כל הדרוש לעוסקים בנאמנויות, תכנון נכסי משפחה והעברת בין-דורית של נכסים בישראל של היום. המחבר, ד"ר אלון קפלן, עו"ד ונוטריון, מציג בפני הקורא תמונה מקיפה של מוסד הנאמנות, המספקת תובנות לגבי אופן השימוש במוסד זה היום לאור הרקע ההיסטורי, התרבותי והמשפטי שלו. הן אנשי מקצוע והן הקהל הרחב יימצאו בניתוח מוסד הנאמנות בישראל המובא בספר מדריך מעשי וחשוב, אשר יאפשר להם להכיר, בין היתר, הנושאים הבאים: טרמינולוגיה בסיסית ומושגי יסוד בתחום הנאמנות, הדרכים השונות בהן ניתן להקים נאמנות בישראל – על פי חוק, על פי חוזה ועל פי כתב הקדש, נאמנות וירושה, נאמנות ושליחות, מיסוי נאמנויות, נאמנויות לצרכי צדקה, נאמנויות להחזקת נדל"ן, הפרוטקטור ומעמדו בנאמנות, חיסיון וסודיות בנאמנות, נאמנות ובוררות, ה"פמילי אופיס", ו"הנאמנות הבינלאומית" - הנאמנות ומשפט בינלאומי פרטי.

MEYTAL LIBERMAN, Advocate

Trusts and intergenerational transfers of assets.


Trusts | Wills and Inheritance | Enduring Power of Attorney | Prenuptial and Joint Life Agreements | Transactions of Assets

Facebook logo
LinkedIn logo
bottom of page